Jdi na obsah Jdi na menu
 


Studium s handicapem na VŠ:

V České republice žije podle odhadů Českého statistického úřadu přibližně 1300 zrakově postižených a 500 – 5000 sluchově postižených spoluobčanů. Na vysoké škole pro 30 000 studentů se podle propočtů tedy objeví 40 – 140 zrakově postižených a 16 – 160 sluchově postižených studentů. I když tato čísla nejsou nijak veliká, je jasné, že studenti se specifickými nároky potřebují pomoc a podporu ze strany zástupců akademické půdy. Jak to vypadá na jednotlivých školách?

 
VŠE Praha

Středisko handicapovaných studentů (SHS)

- vzniklo v roce 2007

- digitalizace studijních textů

- e-learningová výuka: jedná se o textové a zvukové informace, které tvoří přehledný soubor všech materiálů potřebných ke zvládnutí jednotlivých předmětů

- je zde k dispozici kompenzační přístroj FUSER - což je stroj pro výrobu reliéfních obrázků na speciální papír

- elektrický a mechanický vozík - značně usnadňuje pohyb pohybově postižených po budovách, ale i mezi jednotlivými budovami školy a také změna polohy těla na jiném vozíku, než na kterém tráví studenti většinu času, příznivě působí na jejich zdravotní stav

- dva osobní asistenti

- server pro ukládání zpracovaných elektronických textů a jejich zpřístupňování studentům

- dva notebooky se speciálním kompenzačním softwarem

 

ČVUT Praha

 

Centrum Tereza – pro zrakově postižené studenty

 

- vznik v r. 1992 na katedře Matematiky

- poskytuje služby jako digitalizace textů, práce se skenerem, s Braillskou tiskárnou apod.

- jiným názvem „centrum podpory samostatného studia zrakově postižených“, klade se zde důraz na samostatnost

- nejen pro studenty ČVUT, ale také nabízí své služby studentům všech vysokých škol v České republice a mnohým, převážně vzdělávacím institucím

 
 

UK - Pedagogická fakulta Praha

 
Poradna pro studenty s handicapem
 

- možnost kopírovacích služeb ve spolupráci s Ústřední knihovnou PedF UK, asistenční služby pro písemné zaznamenávání přednášek nebo přepisů z diktafonu, poskytování sylabů a odborné literatury, poskytování individuálních konzultací s vyučujícími naší katedry

- dále zajišťuje tlumočení do znakového jazyka (příp. orálního tlumočení) přijímacích a některých dílčích zkoušek, v přiměřené míře i přednášek

- technickou podpora výuky pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (indukční smyčka, FM systém, diktafon, zpětný projektor, datový projektor, PC).

- V budově Pedagogické fakulty UK byl pořízen orientační systém pro zrakově postižené

 
 
Laboratoř Karolina
 

-     centrum podpory studia zrakově postižených na Univerzitě Karlově,působí při Kabinetu software a výuky informatiky na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy

 
 

VUT Brno

Všechny fakulty se snaží umožnit studium handicapovaným studentům. Pouze na Chemické fakultě jsou možnosti studia omezené, poněvadž práce v chemické laboratoři vyžaduje dobrý zdravotní stav. Počítačové učebny jsou bezbariérové. Bezbariérový přístup je umožněn na všech fakultách kromě Fakulty výtvarných umění. Studijní podmínky jsou přizpůsobeny individuálním potřebám studentů. Fakulty zavádí individuální plány nabízející spolupráci s lektory v individuálních kurzech. Elektronické učebnice a další multimediální pomůcky jsou k dispozici na většině fakult. Na FEKT (fakulta Elektrotechniky a komunikačních technologií) mohou studenti sledovat laboratorní výuku z virtuálních laboratoří. Pro studenty FIT (fakulta informačních technologií) byly zřízeny on-line kurzy.  FSI (fakulta strojního inženýrství) nabízí studentům napojení na počítačovou síť VUT.

 
Masarykova univerzita Brno

Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky - Teiresiás

Středisko Teiresiászřídila Masarykova univerzita v Brně v roce 2000. Jeho úkolem je zajišťovat, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly v největší možné míře přístupné také studentům s handicapem.

Středisko je dále garantem programu celoživotního vzdělávání nevidomých, jehož cílem je umožnit zrakově postižené veřejnosti, aby si bez ohledu na věk a sociální postavení doplnila vzdělání v dílčích předmětech akreditovaných studijních oborů způsobem odpovídajícím zrakovému postižení.

 
UTB Zlín

UTB se snaží co nejvíce umožnit studium handicapovaným studentům. Do všech budov, včetně kolejí, menzy a knihovny je umožněn bezbariérový přístup. Na kolejích jsou k dispozici dva bezbariérové pokoje vybavené speciálně pro studenty se zdravotním postižením.
Na všech fakultách je možnost přizpůsobit studijní podmínky potřebám handicapovaných studentům a to především vytvořením individuálních studijních plánů. Možnosti studia osob se zdravotním postižením je doporučeno konzultovat s proděkany pro pedagogickou činnost na jednotlivých fakultách, popř. s referentkami na studijních odděleních.

V roce 2009 se UTB zúčastnila soutěže "Škola bez bariér 2009" pořádané Výborem dobré vůle - Nadace Olgy Havlové, na které získala prestižní cenu ČSOB za individuální přístup k handicapovaným studentům. Udílení cen se konalo dne 21. září 2009 v rámci osvětové kampaně Výboru dobré vůle "Kroky k integraci".

Další odkazy na VŠ zde:

pdf.uhk.cz/poradenskecentrum/dokumenty/adresar_vs_poraden.pdf

www.csvs.cz/struktura/sedv/seznam_vs_poraden.pdf

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář